Vřetenová čerpadla
Vřetenová čerpadla slouží k přepravě znečištěných viskozních medií, přídavkem pevných částí, pastovitých hmot, medií se sklonem k pěnění apod.
Čerpadla nachází uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu. Při nabídce upřednostňujeme vlastní konstrukci a výrobu tzv. "na míru".

Napco_Rotary_Gear_Pump

Zubová čerpadla
Zubová čerpadla jsou vhodná pro čerpání čistých viskózních kapalin s mazací schopností.

Čerpadla s rotujícími písty
Jsou vhodná pro čistá velmi viskozní media, pro čerpání i při vysokých teplotách, čerpaná kapalina nemusí mít mazací schopnost.

rotující píst 3

1

Třívřetenová čerpadla
Jsou vhodná pro čerpání čistých viskózních kapalin a pro velká dopravní množství.