Vřetenová čerpadla
Nabízíme náhradní díly pro veškerá vřetenová čerpadla.
Při poptávce udejte úplné označení čerpadla, výrobce, požadované materiálové provedení případně čerpanou látku.